O Sviatkoch A Tradíciách

Sťiahnite si eKninu O Sviatkoch a Tradíciách teraz zdarma a dozviete sa, čo alebo koho vlastne slávime

počas celého roku.

Budete šokovaní, ak sa dozviete pravdu o Vianociach, o Novom roku a o Veľkej noci. Dozviete sa aj ďalšie tajomstvá, ktoré nám boli doposiaľ skryté mocnosťou vládnucou na pozadí už niekoľko tisíc rokov.

Babylonska ríša nikdy celkom nezanikla, iba sa transformovala.